معرفي برنامه كار و تعطيلات در تركيه

با سه ماه كار در تركيه هزينه گردش خود در اين كشور حداقل به مدت يكماه را تامين نماييد و يا اينكه از اجناس تركي به خصوص پوشاك با قيمتهاي كاملا استثنايي براي خود تان، اعضاء خانواده و يا دوستانتان خريد نماييد و از تجربه زندگي در يك كشور نيمه اروپايي برخوردار شويد.

جزئیات برنامه

توجهات

مدارك لازم