حمايت از برنامه هاي اعزام نيروي كار به خارح از كشور و همچنين حمايت از اعزام شدگان در برنامه هاي قبلي توسعه كشور (سوم و چهارم) قيد گرديده بود و در طي برنامه پنجم توسعه به موارد متعددي از آن پرداخته شده است. در راستاي اجرايي شدن اين حمايتها در حال حاضر موارد ذيل از طريق مجلس شوراي اسلامي و دولت جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفته و اجرايي شده است:
كليه افرادي كه به هدف كار و اشتغال (در قالب ويزاهاي دايم يا موقت) از ايران خارج مي شوند در صورت قرارگيري در چارچوب تعريف شده مي توانند از اين تسهيلات برخوردار شوند. براي قرار گيري در اين چارچوب بايستي موارد لازم توسط دفاتر كاريابي بين المللي داراي مجوز از وزارت كار پيگيري شود لذا اين مؤسسه آمادگي دارد تا به كليه هموطنان عزيز كه تمايل به استفاده از تسهيلات اعلام شده را دارند خدمات لازم را ارائه نمايد چه كساني كه با اين مؤسسة‌قرارداد اعزام دارند و چه كساني كه بصورت شخصي و يا از طرق ديگري برنامه اعزام خود را پيگيري مي نمايند.متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص مي توانند با مؤسسه در تماس باشند.