خدمات ما

خدمات قابل ارائه به کارجویان
جویندگان کار در خارج از کشور
1 مشاوره و ثبت نام .
2 ارائه فرصتهای شغلی موجود در خارج از کشور.
3  ارزیابی اینترنتی.
4 آموزش زبان انگلیسی .
5 برگزاری آزمونهای آزمایشی و ثبت نام آزمونهای رسمی IELTS.
6 برگزاری جلسات آموزشی، توجیهی نحوه دریافت ویزای کار (موقت و دایم) و سایر مسایل مرتبط بسته به کشور هدف.


خدمات قابل ارائه به کارفرمایان
کارفرمایان ایرانی و خارجی که در ایران و یا خارج از ایران فعالیت می نمایند معرفی و تامین نیروی انسانی کارفرمایان بسته به سن، تحصیلات، مهارت، سابقه کار، مهارت زبان،مشخصات و توانایی های فردی.
1 پیگیری در تشکیل پرونده شغلی برای معرفی شدگان به کارفرما و همچنین تهیه آزمایشات پزشکی و دریافت گواهینامه سوابق کیفری.
2  مشاوره و راهنمایی کارفرمایان با در اخیتار قرار دادن آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با کار و تامین اجتماعی.
3 پیگیری دریافت پروانه کار برای کارگران و متخصصین خارجی که در پروژه های داخل کشور ایران می بایستی انجام وظیفه نمایند و دریافت سایرمجوزهای قانونی دیگر.
4 برگزاری کلاسهای آموزش زبان (انگلیسی،آلمانی،فرانسوی) برای آندسته از جویندگان کار ایرانی که جهت فعالیت در پروژه های بین المللی کاندید شده اند.
5  راهنمایی ومشاوره کارفرمایان بین المللی و خارجی که مایل به فعالیت در کشور ایران می باشند در زمینه قوانین مرتبط با سرمایه گذاری ، کار، بیمه تامین اجتماعی پرسنل شاغل، و همچنین مطالعات اولیه در زمینه برآورد پتانسیل نیروهای انسانی آموزش دیده و مورد نیاز که می توانند از داخل کشور ایران تامین نمایند.