در پی کمبود نیروی کاری و نیاز اتحادیه اروپا EU به نیروی انسانی کار در برنامه چشم انداز اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شامل 27 کشور اروپایی می شوند،در سال 2007 میلادی اتحادیه اروپا طرح و برنامه ای با ایده ای الهام گرفته از طرح گرین کارت یا کارت سبز دولت آمریکا و با استفاه از نماد پرچم اتحادیه اروپا که به رنگ آبی است تحت نام Blue card یا همان "کارت آبی" ارائه نمود که طی آن نیروهای کاری و متخصص غیراروپایی بتوانند در قالب این برنامه به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا(به غير از کشورهای انگلستان،ایرلند و دانمارک که از شرکت در این برنامه خودداری نمودند) مهاجرت کاری داشته باشند.با استفاده از کارت آبی دروازه‌های اتحادیه اروپا به روی شهروندان کشورهای غیراروپایی که شرایط مهاجرت کاری به اروپا را دارند باز می‌شود.نخستین کشور از اتحادیه اروپا که تاکنون از این برنامه استقبال بیشتری نموده و حتی مقدمات اجرایی این برنامه را فراهم آورده است،بزرگترین قدرت صنعتی اروپا یعنی کشور آلمان است که شرایط و پیش نیازهای احراز کارت آبی آلمان را بطور رسمی اعلام و از اول ماه جولای سال 2012 میلادی به آن ضمانت اجرایی نیز داده است.بنابراین،با اجرایی شدن این برنامه در کشور آلمان،نیروهای متخصص کاری غیراروپایی از این پس می توانند با دریافت این ویزای کاری،در مدت زمان کمی وارد آلمان شوند و حتی خانواده های خود را نیز به همراه بیاورند.در صورت تمديد قرارداد پس از سه سال امكان دريافت اقامت دائم (PR) براي متقاضيان دركشورآلمان فراهم خواهد بود.رشته هاي متخصصين در رشته هاي مهندسي مكانيك و برق با گرايشهاي مختلف در اين قسمت دراولويت مي باشند. سايررشته هاي مهندسي بسته به رزومه متقاضيان بايستي به صورت موردي مورد ارزيابي قرار گيرد.
شرايط اوليه لازم براي دريافت ويزاي كار آلمان از طريق طرح BLUE CARD
توجه1: كليه متقاضياني كه واجد شرايط بوده و يا در يك بازه زماني حداكثر 2ساله امكان دستيابي به شرايط اعلام شده را داشته باشند به منظور تشكيل پرونده مي توانند با اين مؤسسة در تماس باشند.
توجه2: در صورت ايجاد محدوديت در ظرفيت پيگيري پرونده ها توسط اين مؤسسة ، اولويت پيگيري با متقاضياني است كه زودتر تشكيل پرونده داده باشند.