1- جذب نيروهاي متخصص بصورت فدرال(سراسري) در كانادا
وزارت مهاجرت كانادا براي سال 2014 براي جذب نيروهاي متخصص دانشگاهي در 50رشته به ظرفيت 25000نفر را اعلام كرده است كه 5برابر ظرفيت اعلام شده در سال 2013 است.ظرفيت پذيرش براي نيروهاي فني و حرفه اي به تعداد 5000 پرونده در 90رشته مي باشد.برخي از رشته هاي اعلام شده در بخش نيروهاي دانشگاهي به شرح ذيل است:
مديران رده بالا در زمينه هاي مالي، بازرگاني، منابع انساني،توليد، ساخت و ساز و بهداشت و درمان- حسابدار- مهندس نفت،عمران، مكانيك،برق والكترونيك، كامپيوتر- تكنسين مكانيك، برق و الكترونيك، ماشين آلات صنعتي و شبكه كامپيوتر- پزشك عمومي ومتخصص، پرستار، فيزيوتراپ، شنوايي سنج و گفتاردرمان و تكنسين راديولوژي و سونوگرافي- استاد و مدرس دانشگاه- روانشناس- مترجم.
برخي از رشته هاي اعلام شده در بخش فني و حرفه اي:
گروه هاي صنعت، برق، ساختمان- گروه تعمير و نگهداري، گروه منابع طبيعي و كشاورزي، گروه آشپزي و قصابي و نانوايي.

برنامه نيروي متخصص فدرال براساس سوابق كاري و تحصيلي متقاضيان و همچنين نياز بازار كار كانادا طراحي شده است.متقاضيان در اين روش در سيستم امتياز بندي قرار گرفته و براساس فاكتورهايي همچون ميزان تحصيلات، سوابقه كاري، آشنايي با زبان انگليسي و فرانسوي، سن، پيشنهاد شغلي معتبر از كارفرمايان و انطباق پذيري با زندگي در كانادا مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.مدارك متقاضيان براساس رشته انتخابي مورد ارزيابي مهارتي و تحصيلي قرار خواهد گرفت.
متقاضيان بايستي حداقل نمره لازم زبان در بخش انگليسي يا فرانسه را داشته باشند (نمره حداقل 6آيلتس در هريك ازباندها براي زبان انگليسي الزامي است).
2- جذب نيروهاي متخصص در قالب برنامه هاي ايالتي
علاوه بر برنامه جذب نيروي كار متخصص بصورت فدرالي، همه ساله ايالتهاي مختلف كانادا با توجه به نيازبازاركارآن ايالت و با توجه به رشته هايي كه اعلام مي كنند پذيرنده نيروهاي متخصص (skilled worker) مي باشند.بطور معمول افراد ماهر و متخصص (داراي سابقه كار و مدارك دانشگاهي يا فني و حرفه اي) در گروه پزشكي، صنعت، ساختمان، هتلداري گردشگري و مالي در اين ليستها قرار مي گيرند.آشنايي به زبان فرانسه براي كساني كه ميخواهند براي كبك اقدام كنند و زبان انگليسي براي سايرايالتها الزامي است اما توجه كنيد كه كانادا كشور دو زبانه است و كساني كه به هردو زبان فرانسه و انگليسي آشنا باشند در تمام مراحل دراولويت خواهند بود. براي آشنايي بيشتر برنامه جذب نيروي كاراز طريق اعطاي اقامت در دو بخش نوواسكوشيا و كبك در سال 2014 به شرح ذيل اعلام گرديده است:

برنامه نيروي متخصص استان نوواسكوشيا مربوط به سال 2014:

توجه: اين برنامه درحال حاضر بسته شده و بازگشايي مجدد از ابتداي سال 2015 خواهد بود. هدف از بارگذاري اين متن آشنا شدن متقاضيان با نمونه اي از درخواستهاي ايالتي مربوط به نيرو كار در كانادا است.

شغل های مورد نیاز :