شركت در برنامه هاي سرمايه گذاري و كارآفريني استاني يكي از راههاي تقريباً ارزان قيمت دريافت اقامت كانادا نسبت به روشهاي ديگراست كه از طريق جذب سرمايه گذار و افرادي با توان و تجربه مديريتي به رشد و توسعه اقتصادي ايالتهاي كانادا كمك مي نمايد.شرايط اعلام شده براي هر ايالت متفاوت بوده و معمولاً از طريق خريد بيزنس و يا سرمايه گذاري (100هزاردلار به بالا) آغاز مي گردد. استفاده از خدمات بيمه درماني و تحصيل رايگان از جمله مزاياي استفاده از اين روش است كه متقاضيان پس از دريافت اقامت كانادا از آن برخوردار خواهند بود.امكان دريافت وام و تسهيلات بانكي و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز به انتخاب صاحب كسب و كار تاسقف 5نفر از ساير مزاياي اين روش است كه در برخي از ايالتهاي اعمال مي گردد.

توجه: كليه متقاضياني كه داراي تجربه كارآفريني در ايران بوده و مايل به اقدام در اين زمينه مي باشند مي توانند جهت ارزيابي شرايط و كسب اطلاعات بيشتر با مؤسسة كاريابي بين المللي پارس در تماس باشند. اين مؤسسة با همكاري وكلاي قابل اعتماد خود در كشور كانادا آمادگي دارد تا در اسرع وقت و با مناسب ترين هزينه ممكن پرونده متقاضيان را در بستري قانوني و مطمئن پيگري نمايد.