مقدمه

مهمترين و چالش برانگيزترين نكته براي مهاجرت، كار، تحصيل، اقامت و موفقيت در كار و زندگي در هر كشور خارجي، آشنايي با زبان خارجه رايج در آن كشور است. از طرف ديگر متقاضيان كار، اقامت و يا تحصيل در خارج از كشور عمدتاً کسانی هستند كه به علت مشغله و فشردگي برنامه هاي كاري و يا تمايل براي اقدام سريعتر ، ممكن است نتوانند تايم زيادي را به آموزش زبان خارجه مورد نظرشان اختصاص دهند لذا برخورداري از يك شيوه آموزشي كارآمد كه بتواند مديريت آن انعطاف پذير بوده و به نيازهاي آنان پاسخ دهد بسيار با اهميت مي باشد.

در حال حاضر آزمونهاي بين المللي انگليسي معتبر و قابل قبول جهت اقدام در كشور استراليا عبارتند از : IELTS- PTE- TOEFL در حاليكه براي كشور كانادا از بين سه گزينه معرفي شده تنها آزمون IELTS مورد قبول واقع مي گردد.

و اما چند نكته اساسي و قابل توجه:

نكته اول

داشتن يك شيوه آموزشي كارآمد به خصوص براي شروع كننده ها (Beginners) خيلي خيلي مهم است زيرا تجارب قبلي نشان ميدهد خيلي از زبان آموزان كه با يك برنامه مفيد، آموزش زبان خارجه خود را آغاز نمي كنند، در اين مرحله ممكن است به اين نتيجه برسند كه كسب مهارت در يك زبان خارجه مانند انگليسي بسيار مشكل يا غير ممكن است و كلاً دلسر شده و آن را كنسل كنند و به دنبال آن پيگيري برنامه هاي اقامت و يا تحصيل خود را در خارج از كشور را منتفي كرده و فرصت قرار گيري در برنامه هاي موفقيت را از دست بدهند. در حاليكه مسئله اصلي، سخت بودن آموزش زبان نبوده است بلكه نداشتن شيوه مناسب در آموزش بوده است.

نكته دوم

مهارت در زبان خارجه اي همچون انگليسي امروز براي جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي يك الزام در مسير موفقيت است حتي اگر در آينده تمايلي به فعاليتهاي خارج از كشور نداشته باشند و بخواهند برنامه هاي موفقيت خود را در بازار داخل كشور پيگيري كنند.بنابراين هزينه براي آموزش زبان انگليسي به هيچ عنوان هزينه نيست بلكه يك سرمايه گذاري مفيد است كه برگشت آن بسيار توجيه پذير است به شرطي كه به نيمه راه ختم نشود.

نكته سوم

بايد دقت نمود كه شركت در كلاسهاي عمومي و ترمي (روشهاي سنتي و رايج گذشته) به علت محدوديتهاي آن، تنها روش آموزش نيست بلكه امروزه روشهايي همچون آموزش به شيوه خود آموز (Self- Study) ، شركت در كلاسهاي مجازي و آنلاين و همچنين آموزش به سيستم كوچينگ (داشتن مربي و پشتيبان ) از جمله روشهاي مطرح روز با توجه به شرايط و الزامات حاكم مي باشد.

نكته چهارم

اولويت پيگيري برنامه هاي آموزشي زبان انگليسي از طرف اين مؤسسة در درجه اول براي كساني است كه با اين مؤسسة ‌قرارداد دارند (براي برنامه كار، اقامت يا تحصيل در خارج از كشور) .

خدمات قابل ارائه در بخش آموزش زبان انگليسي

  • معرفي منابع، محتواي آموزشي و برنامه پيگيري بصورت خود آموز (Self-Study) .
  • معرفي منابع، محتواي آموزشي و برنامه پيگيري بصورت خود آموز (Self-Study) + با 1 تا 4 جلسه پشتيباني در ماه به منظور مشاوره مستمر، تدريس و رفع اشكالات احتمالي زبان آموزان با امكان برگزاري جلسات بصورت حضوري و آنلاين از طريق Skype.
  • مشاوره تخصصي به متقاضيان در انتخاب روشهاي موثر و نوع آزمون .
  • برگزاري آزمون آزمايشي و تعيين سطح.

در اجرايي كردن برنامه هاي آموزشي طراحي شده در اين مؤسسة (با توجه به تجربيات و بازخوردهاي گرفته شده در 10 الي 15 سال گذشته به منظور كمك به متقاضيان كار و اقامت و تحصيل در كشورهاي انگليسي زبان) هدف بر آن بوده است تا زبان آموزان بتوانند زمان خود را مديريت كرده و در يك بازه زماني مناسب و منطقي و با کمک برنامه هاي داده شده و پشتيباني هاي لازم، تكاليف خود را انجام داده و مهارتهای زبان انگليسي خود را در سطوح مورد نظر تقويت نمايند. این برنامه در چهار سطح برای یک دوره 12 الي 16 ماهه با 1200 الي 1800 ساعت آموزش هدف گزاري شده است. از آنجائیکه زبان به عنوان یک مهارت قلمداد می شود و لازمه هر مهارتی تمرین و تکرار می باشد تا به اوج شکوفایی خود برسد، لذا طوری برنامه ریزی صورت گرفته است تا زبان آموزان فرصت لازم و کافی برای انجام تکالیف و مرور دروس را داشته باشند.

تقويت دانش و مهارت زبان در هر چهار مهارت متقاضيان(Reading, Writing, Listening, Speaking) در اين برنامه هدف گزاري شده است و در سطوح بالاتر، برنامه كاري و مطالعاتي متقاضيان آزمون جنرال با آكادميك در برخي از موارد متفاوت خواهد بود.

مراحل از سطح مبتدي تا پيشرفته به شرح ذيل است

  • سطح Elementary: افزايش دانش و مهارت زبان انگليسي 3 تا 4 آيلتس يا معادل آن در PTE تا سقف 20 هفته.
  • سطح Intermediate : افزايش دانش و مهارت زبان انگليسي تا سطوح 4 الي 5 آيلتس يا معادل آن در PTE تا سقف 20 هفته.
  • Upper-Intermediate: افزايش دانش و مهارت زبان انگليسي تا سطح 6 الي 6.5 آيلتس يا معادل آن در PTE تا سقف 16 هفته.
  • Advance: افزايش دانش و مهارت زبان انگليسي از سطح 6.5 تا 7.5 آيلتس يا معادل آن در PTE تا سقف 16 هفته.