به دلايلي همچون همسايگي با ايران، نزديكي فرهنگ و دين، اقتصاد قدرتمند و رو به رشد، هزينه هاي پايين زندگي، تسهيلات رفت و آمد و همچنين ارتباط قوي با اروپا و امكان به عضويت در آمدن در اتحاديه اروپا در سالهاي آتي، كشور تركيه يكي از مقاصد كارجويان ايراني در سالهاي اخير قرار گرفته است.

در صورت ورود به بازار کار كشور تركيه از طريق استخدام تمام وقت، بعد از گذشت حداقل 5 سال امكان دريافت اجازه كار و اقامت دائم اين كشور وجود دارد. در حال حاضر اين روش يكي از روشهاي خوب، كم ريسك و كم هزينه براي كساني است كه مايل هستند برنامه كار و اقامت خود را در تركيه دنبال كنند. داشتن پيشنهاد كار از كارفرمايان و شركتهاي مستقر در تركيه در مشاغل مورد تقاضا در اين كشور و همچنين تمام وقت بودن نوع استخدام از جمله شروط اساسي در دريافت اجازه كار از كشور تركيه مي باشد.داشتن مهارت فني و يا دانش تخصصي و همچنين آشنايي به زبان تركي و انگليسي ميتواند به يافتن اسپانسر (كارفرماي واجد شرايط) به متقاضيان كمك نمايد. در حال حاضر كليه متقاضيان ايراني (ساده و متخصص) كه مايل به كار و اقامت تركيه مي باشند مي توانند در اين برنامه قرار بگيرند.

وضعيت دريافت حقوق براي ايرانيان شاغل در تركيه

از مشاغل ساده با حداقل دريافتي 1200 لير تا مشاغل تخصصي 4000 لير و بيشتر كه بستگي دارد به مواردي از قبيل:

 • داشتن مجوز كار و اقامت در تركيه.
 • آشنايي به زبان تركي استانبولي و زبان انگليسي (بيشتر براي مشاغل تخصصي با مدارك دانشگاهي).
 • نوع تخصص يا مهارت.
 • سوابق كار قبلي.

توجه مهم

در حال حاضر تعداد زيادي از كارجويان ايراني بدون داشتن مجوزكار تركيه و صرفاً با همان اجازه اقامت توريستي (سه ماهه) اقدام به كار در تركيه مي نمايند. اين مسئله ريسك بالايي داشته و مشكلات ذيل را ممكن است براي متقاضيان فراهم نمايد:

 • كار در مشاغل سطح پايين.
 • جذب شدن در شركتهاي كم اعتبار تركي.
 • دريافت حقوق پايينتر از عرف پرداختي آن شغل در تركيه.
 • عدم امكان شكايت و دست يابي به حق و حقوقات قانوني در صورت بروز اختلاف با كارفرما.
 • نداشتن بيمه تامين اجتماعي و مزاياي شغلي.
 • امكان جريمه و ديپورت از تركيه در صورت فاش شدن مسئله نزد پليس.
 • نداشتن هيچ گونه امتيازي (اقامتهاي توريستي) در صورت تمايل براي دريافت اجازه كار دائم و اقامت از تركيه در آينده.

كساني كه حداقل سابقه 5 سال كار و اقامت همراه با مجوز كار و پرداخت بيمه را در تركيه داشته باشند امكان دريافت اجازه كار و اقامت دائم از اين كشور را خواهند داشت.

توصيه ميشود: كليه متقاضيان كار در تركيه قبل از هر اقدامي از سرويس مشاوره و اطلاع رساني مؤسسة‌استفاده نمايند. اين سرويس مي تواند به متقاضيان كمك كند:

 • با شرايط كار، زندگي، مشاغل و سطح درآمدها در تركيه آشنا شوند.
 • با شرايط دريافت مجوز هاي قانوني جهت كار در تركيه آشنا شوند.
 • ارزيابي صحيحي از شرايط خودشان جهت كار و اقامت در تركيه داشته باشند و با مسيرهاي موفقيت آشنا شوند.
 • در صورت تمايل و لزوم نسبت به تكميل زبان تركي و انگليسي و يا شركت در كالج هافني (تكميل مهارت) بصورت مستقيم در كشور تركيه اقدام نمايند.

در حال حاضر اين موسسه در شرف رايزني با تعدادي از دفاتر معتبر كاريابي، استخدامي، پشتيباني نيروي انساني و همچنين مراكز آموزشي و كالج هاي معتبر فني و زبان در كشور تركيه است تا بتواند با ايجاد يك شبكه پشتيباني مطمئن، به كليه كارجويان ايراني كمك كند تا موفقيت برنامه هاي خود را در اين كشور تضمين نمايند.

با مديريت و پيگيري مهندس حميد قدمگاهي با بيش از ده سال سابقه تخصصي در امور مرتبط با تخصص و تحصيل در استراليا

در صورت تمايل جهت دريافت خدمات و قرار گيري در برنامه هاي معرفي شده ميتوانيد فرم ارزيابي را تكميل نموده و یا اينكه با مؤسسة ‌تماس بگيريد.