ايرانيان براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و دريافت اقامت به منظور تسهيل رفت و آمد خود و خانواده اشان در كشور عمان در قدم اول نيازمند به ثبت يك شركت در اين كشور مي باشند. در واقع با ثبت شركت در اين كشور، فعاليت اقتصادي خود رو مجوز دار مي نمايند. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪل می‌شود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد. دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.

ثبت شرکت در عمان به دو صورت قابل اجرا می باشد:

 • طرف ایرانی حقیقی: در واقع متقاضي يك شخص ايراني مي باشد.
 • طرف ایرانی حقوقی: (برای مثال متقاضی می تواند در صورت داشتن شرکتی در ایران، مدارک شرکت را ترجمه و به عنوان طرف ایرانی حقوقی با طرف عمانی شرکت ثبت کند).

طبق آخرین قوانین عمان، برای ثبت شرکت طرف ایرانی ۷۰% و طرف عمانی ۳۰% از سهام شرکت را دارا می باشند که این درصد تنها به دلیل وجود قوانین عمان برای ثبت شرکت مطرح شده است، اما طرف عمانی طبق قراردادی که با طرف ایرانی منعقد می‎کند هیچ حق دخالتی در مدیریت و سود شرکت نخواهد داشت و طرف عمانی پیرو این قرارداد، تنها به دریافت مبلغی به صورت ماهانه یا سالیانه اکتفا کرده و در مسائل داخلی شرکت دخالتی نمی‎کند. البته بايد توجه مود كه ثبت شركت در مناطق آزاد ميتواند كاملا به مالكيت 100% متقاضيان خارجي در عمان صورت گرفته و نيازي به حضور كفيل يا طرف عماني نيست.

معمولا پس از انجام كارهاي اوليه اداري، به متقاضيان ثبت شركت در ابتدا يك اقامت موقت 6 ماهه داده ميشود. پس از راه اندازي بيزنس و يا فعاليت اقتصادي (اجاره دفتر يا محل كار، استخدام نيرو و ....) در كشور عمان و تاييد آن توسط ناظرين و بازديد كنندگان دولتي ، اقامت هاي موقت 2 ساله براي مالكين شركت صادر خواهد گرديد.

مالكين ايراني شركتها مي بايستي هزينه هاي ساليانه كفيل و همچنين هزينه هاي نگهداري شركت را پرداخت كنند و از معافيت مليات درآمدي شخصي در عمان معاف خواهند بود.

مزاياي ثبت شركت و فعاليت اقتصادي در كشور عمان

 • روابط خوب ديپلماتيك كشور عمان با كشور جمهوري اسلامي ايران.
 • امكان افتتاح حساب بانكي شخصي يا شركتي .
 • امكان استفاده از LC ها و يا ارز و تسهيلات دولتي.
 • امكان انتقال كالا به سراسر دنيا با دسترسي به آبهاي خليج فارس و درياي عمان.
 • زيرساختهاي خوب براي واردات كالا يا صادرات مجدد.
 • معافيتهاي مالياتي، گمركي و ساير مشوق ها براي سرمايه گذاران خارجي
 • قدرت پولي قوي و قابليت تبديل به تمامي ارزهاي معتبر.
 • امكان تجارت آزاد با كشورهاي معتبر دنيا.
 • امكان بهره برداري از بازار مصرف داخلي.

خبر مهم: راه اندازي دفتر حمايت از نيروي كار و كارآفرينان ايراني در كشور عمان

اين مؤسسة‌در تعامل و همكاري با يكي ديگر از مؤسسات كاريابي بين المللي كه موفق به راه اندازي دفتر حمايت از نيروي كار و كارآفرينان ايراني در كشور عمان در شهر مسقط شده است ، با دريافت مجوزهاي مربوطه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايران و همچنين برقراري ارتباطات رسمي با سفارت جمهوري اسلامي ايران در عمان در همين راستا ‌ آمادگي دارد به كليه سرمايه گذران و كارآفرينان ايراني كه متقاضي ثبت شركت و فعاليت اقتصادي در كشور عمان مي باشند، ازيك مسير مطمئن با حداقل هزينه هاي ممكن از صفر تا صد موارد را پشتيباني كرده و خدمت رساني نمايد.

با مديريت و پيگيري مهندس حميد قدمگاهي با بيش از ده سال سابقه تخصصي در امور مرتبط با تخصص و تحصيل در استراليا

در صورت تمايل جهت دريافت خدمات و قرار گيري در برنامه هاي معرفي شده ميتوانيد فرم ارزيابي را تكميل نموده و یا اينكه با مؤسسة ‌تماس بگيريد.