ليست مشاوره هاي تخصصي قابل ارائه مؤسسة در خصوص كشور آلمان

 • دريافت ويزاي كوتاه مدت توريستي و يا شينگن از آلمان و موارد مرتبط با آن.
 • دريافت ويزاي تحصيلي (بلند مدت) آلمان و موارد مرتبط با آن .
 • دريافت ويزاي جستجوي كار (Job Search) از آلمان و موارد مرتبط با آن.
 • دريافت ويزاي اشتغال به كار (Blue Card) آلمان و موارد مرتبط با آن.
 • ثبت شركت در آلمان و دريافت ويزاي بيزنس (كار آزاد و شركت) از اين كشور و موارد مرتبط با آن.
 • ثبت نام فرزندان (زير 18 سال) در مدارس آلمان و با امكان تردد والدين در اين كشور.
 • خريد املاك و مستغلات در آلمان به نام متقاضي با امكان دريافت اجاره و اجازه تردد به اين كشور.
 • ارزشيابي مدارك تحصيلي و شغلي در آلمان و موارد مربوط به آن.
 • دريافت نوبت مصاحبه براي ويزاهاي مختلف و موارد مربوط به آن.

در طي برگزاري اين جلسات بسته به موضوع انتخابي، ويژگيها و شرايط مورد نياز آن گزينه تشريح مي گردد و ثانياً به مراجعين كمك مي شود كه بتوانند با شناخت واقعي از گزينه ها، يك ارزيابي منطقي از وضعيت موجود خودشان داشته باشند و براي آينده برنامه ريزي كنند.

مزاياي استفاده از اين سرويسها

 • آشنايي با شرايط واقعي گزينه ها.
 • ارزيابي صحيح از وضعيت موجود و تصميم به اقدام يا انصراف از اقدام.
 • صرفه جويي در هزينه و زمان.
 • كاهش احتمال دريافت پاسخ منفي (ريجكتي) و جلوگيري از اثرات سوء آن در اقدامات مشابه بعدي.

با مديريت و پيگيري مهندس حميد قدمگاهي با بيش از ده سال سابقه تخصصي در امور مرتبط با تخصص و تحصيل در استراليا

در صورت تمايل جهت دريافت خدمات و قرار گيري در برنامه هاي معرفي شده ميتوانيد فرم ارزيابي را تكميل نموده و یا اينكه با مؤسسة ‌تماس بگيريد.