يكي از هدفهاي مهم در برنامه هاي كارآموزي و كارورزي كه توسط برخي از كشورهاي توسعه يافته و مهاجر پذير به اجراء گذاشته ميشود جذب نيروي كار جوان و آماده سازي آنان براي حضور مثبت در بازار كار و اقتصاد كشورهاي مذبور است. متقاضيان بين المللي شركت كننده در اين برنامه ها ضمن داشتن زمان كافي براي بررسي بازاركار در كشور هدف درصورت كسب شرايط لازم از قبيل تطبيق مهارت با استانداردهاي مورد نظر و دريافت گواهينامه هاي معتبر و همچنين آشنايي بيشتر با زبان رايج و فرهنگ كشور مذبور امكان حضور موفقيت آميز در آن كشور را تجربه خواهند كرد.

داشتن تحصيلات و سوابق كاري مرتبط با رشته هاي مورد نيازو همچنين آشنايي با زبان رايج در كشور پذيرنده كارآموز از شروط اساسي براي دريافت پذيرش كارآموزي يا كارورزي است.

مؤسسة‌ كاريابي بين المللي پارس در راستاي رسالت خود كه كمك به جوانان ايراني براي حضور موفقيت آميز در بازار كار كشورهاي خارجي مي باشد، فرصتهاي كارآموزي و كارورزي معتبر و داراي اهميت در كشورهاي توسعه يافته را رصد كرده وبه همراه خدمات قابل ارائه برروي سايت اعلام مي نمايد.

توجه : كليه متقاضيان از سراسر كشور ايران براي شركت در اين برنامه ها مي توانند با اين مؤسسة‌ در تماس باشند.