معرفي ويزاهاي اقامتي مخصوص نيروهاي ماهر و متخصص براساس سيستم امتياز بندي

 • ويزاهاي اقامتي ، ويزاهايي هستند كه متقاضيان اجازه اقامت، كار و تحصيل براي خودشان و اعضاء خانواده اشان خواهند داشت و علاوه براين از يكسري مزاياي ديگري نيز به شرح ذيل برخوردار خواهند گرديد:
  • برخورداری متقاضی اصلی و خانواده وی از پوشش رایگان خدمات درمانی دولت استرالیا.
  • استفاده از مراکز آموزش دولتی و کم شهریه با امکان برخورداری از کمک هزینه تحصیل برای متقاضی اصلی و اعضاء خانواده وی.
  • امکان استفاده از وامهای بانکی برای راه اندازی کسب وکار،خرید ملک تا سقف 80 درصد بسته به میزان امتیازات اعتباری افراد.
  • برخورداری از حقوق شهروندی همچون یک استرالیایی.
  • امکان ارائه درخواست Citizenship بعد از 3 الی 5 سال زندگی در این کشور.
  • امکان برخورداری از مزایای بازنشستگی،بیمه بیکاری و سایر کمکهای اجتماعی در آينده.