در سالهاي اخير اغلب كشورهايي كه نرخ رشد اقتصادي بالايي داشته و از اقتصادي پويايي برخوردار مي باشند با كمبود نيروي كار مواجه بوده و براي كمك به كارفرمايانشان جهت پيشبرد فعاليتهاي توليدي و تجاري در داخل و يا سطوح بين المللي بازار كار خود را برروي نيروهاي خارجي گشوده اند. برخي از اين كشورها از قبيل كانادا، استراليا ونيوزلند اساساً به علت پايين بودن تعداد جمعيت و نرخ زادوولد عمده نياز خود به نيروي كار خارجي را از طريق برنامه هاي مهاجرتي برطرف مي نمايند و برخي ديگر كشورها از قبيل كشورهاي اروپاي غربي با عمدتاً با صدور رواديد كار و پذيرشهاي دانشجويي به اين نياز پاسخ ميدهند اما نكته قابل توجه اين است كه اين كشورها نيازمند نيروي كار ماهر و متخصصي(skill worker) مي باشند كه علاوه برداشتن گواهينامه هاي معتبر علمي و مهارتي و سابقه كار تخصصي، مسلط به زبان رايج در آن كشور نيز باشد. اين كشورها برنامه هاي خود را براي ورود نيروي كار برهمين اساس تنظيم نموده و متقاضيان را غربالگري مي نمايند.

كشورهاي عربي از جمله عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس به علت ساختارفرهنگي و جمعيتي كه دارند علاوه برنيروهاي تخصصي به نيروي كار در سطوح كارگري و خدماتي نيزنيازمندند. درحال حاضر نيروي كارگري و خدماتي اين كشورها از فيلپين،هند، پاكستان و بنگلادش تامين مي شود زيرا اتباع اين كشورها با دستمزدهاي پايين پذيراي اين گونه مشاغل مي باشند.اين كشورها براي تامين نيروي كارگري و خدماتي خود تاكنون تمايلي به عقد قرارداد همكاري با كشور ايران نداشته اند زيرا سابقه نشان داده كه اتباع ايراني معمولاً تمايلي به پذيرش اين مشاغل با دستمزدهاي پايين ندارند و درواقع مزيت نيروي كار ايراني براي كاردر كشورهاي خارجي در بخش نيروهاي ماهر و متخصص است.

صدور رواديد كار از جمله مواردي است كه متاثر از روابط اقتصادي بين كشورهاست. آخرين تفاهم نامه اعزام نيرو مربوط به سال 2005 ميلادي است كه در طي 2سال حدود 2000 نفر از نيروهاي جوان و تحصيلكرده ايراني با مدرك تحصيلي حداقل فوق ديپلم به كشور استراليا اعزام شدند.با توجه به تحريم ها و كاهش مراودات اقتصادي ايران در چند سال گذشته صدور رواديد كار براي اتباع ايراني كاهش چشمگيري داشته است اما نظر به تلاشهاي صورت گرفته اخير دولت آقاي روحاني و مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران در رفع مسئله تحريم ها انتظار ميرود در سالهاي پيش رو رويدادهاي مثبتي در اين حوزه را نظاره گر باشيم.

فراموش نكنيم صادارت نيروي انساني به مراتب پيچيده تر و سخت تر از صادارت كالا به ساير كشورهاست. همچنان كه هيچگونه كالايي بدون داشتن استانداردهاي بالا و مورد قبول شانس ورود به كشورهاي توسعه يافته را ندارد، نيروي كار هم بدون داشتن استانداردهاي مقبول و مورد تاييد نمي تواند در بازار كار اين گونه كشورها حضور پيدا كند. داشتن گواهينامه هاي معتبر عملي و مهارتي داخلي و بين المللي، آشنايي به زبان خارجه مورد نياز و دارا بودن گواهينامه معتبر زبان ، سوابق كار مرتبط در حوزه هاي تخصصي و مهارتي و برخورداي از فرهنگ بالاي كار از جمله موارد تعيين كننده استانداردهاي نيروي كار براي حضور در بازارهاي خارجي مي باشد. كشورهاي توسعه يافته عليرغم اينكه با كمبود نيروي كار مواجه هستند اما بازاركارآنان بين المللي بوده و از كشورهاي مختلف پذيراي نيروي كار مي باشند لذا كارجويان ايراني براي كسب موفقيت و دريافت پاسخ مثبت بايستي با ساير كارجويان در داخل و خارج از كشورهاي توسعه يافته در رقابت فشرده اي شركت نمايند. بنابراين اگر تصميم به حضور و توفيق در بازاركار بين المللي را گرفته ايد بايستي نگاه بين المللي به اين مقوله داشته باشيد، مطالعات خود را در اين حوزه تقويت نموده و خودتان را هرگز با استانداردهاي داخلي مقايسه نكنيد.

در حال حاضر كشور هاي استراليا ،كاناد و آلمان هدفهاي عمده اين موسسه بوده كه مشروح خدمات قابل ارايه در باره هزيك از آنها در سايت آمده است. اين مؤسسه با دراختيار داشتن شبكه هاي همكار(دفاتر نمايندگي،وكلاي قانوني، آژانسهاي كاريابي و استخدامي) در كشورهاي هدف ميكوشد تا از مسيرهاي قانوني، تعريف شده و مطمئن زمينه حضور نيروهاي كارآمد و متخصص ايراني را بازاركار كشورهاي مذبور به دور از هرگونه بزرگنمايي و براساس واقعيتهاي موجود فراهم نمايد.

توجه مهم: سوال اغلب متقاضيان:
" عليرغم تلاشهاي صورت گرفته اگر نتوانيم در پروسه حضور در بازارهاي كار بين المللي موفق شويم و يا اينكه به هردليلي منصرف شويم تكليف چيست؟ آيا ضرر نكرده ايم؟"
پاسخ: خير.

اولاً كشورهاي پذيرنده و شرايط پذيرش در هريك از آنها بسار متنوع بوده و درنهايت كساني كه خودشان را در اين مسير آماده كنند انتخابهاي متعددي خواهند داشت.

ثانياً به فرض اينكه متقاضي به هردليلي در نهايت در اين پروسه ها موفق نشود و يا اينكه به كل از اقدام نهايي منصرف گردد چيزي را از دست نداده است. اين متقاضي با اقداماتي كه انجام داده، خودش را براي فضاي كار در سطح بين المللي آماده نموده است (كسب ويژگيهاي يك محصول صادراتي)، استانداردهاي خود را در سطح يك محصول بين المللي بالا برده و در رقابت با سايركارجويان در داخل كشور براي كارباشركتها و پستهاي شغلي معتبرتر از موقعيت بهتري برخوردار گرديده است.اقدامات صورت گرفته مي تواند شامل تمامي يا قسمتهايي از موارد ذيل باشد:

  • آشنايي با يك زبان خارجه (عموماً انگليسي)
  • آشنايي با فرآيندها، مراحل و فضاي كار بين المللي (در يك يا چند كشور توسعه يافته)
  • ارزيابي مهارتها، عضويت در سازمانها و يا دريافت گواهينامه هاي معتبر از يك يا چند كشور خارجي با استانداردهاي بالاي بين المللي
  • برقراري ارتباط و آشنا شدن با سازمانهاي مرتبط با نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته و تغيير ديدگاه از سطح محلي به سطح بين المللي
  • باز ماندن يك انتخاب مناسب براي متقاضي در هرزماني كه تصميمي مجدد براي ورود به اين عرصه بخواهد بگيرد

متاسفانه در حال حاضر به علت عدم تعادل بين فرصتهاي شغلي و جوانان جوياي كار در كشور، حقوق و مزاياي دريافتي نيروهاي دانشگاهي و متخصص با كشورهاي توسعه يافته فاصله چشمگيري دارد. از اين فرصت طلايي كه هردوسر آن برد است استفاده كنيد زيرا چيزي براي از دست دادن وجود ندارد.