دستيابي به فرصتهاي بهتر درآمدي، پيشرفتهاي بيشتر شغلي و تحصيلي، حضور در بازار كار بين المللي و كسب تجربيات ارزشمند با استانداردهاي بالا، فرصت زندگي در كشورهاي معتبر و پيشرفته و خيلي ديگر از موارد همگي ميتواند دلايلي باشد كه نيروهاي جوان، فارغ التحصيلان دانشگاهي و متخصصين ايراني متمايل ميشوند براي گزينه هاي موجود در كشورهاي توسعه يافته اقدام نمايند. با توجه به سابقه فعاليت و تجربيات قبلي وهمچنين دانش تخصصي ايجاد شده، خدمات ما به اين دسته از متقاضيان در چارچوب ذيل است:

  • جستجو و شناسايي برنامه ها موفق با قابليت جذب متقاضيان ايراني (عمدتاً متخصصين و فارغ التحصيلان دانشگاهي) در كشورهاي توسعه يافته و نه الزاما هر كشور خارجي و همچنين شناسايي و تجزيه و تحليل اقدامات لازم براي واجد شرايط شدن.
  • معرفي برنامه هاي شناسايي شده به عنوان plan هاي موفق به متقاضيان با بيان شرايط واقعي آنان بدور از تبليغات كاذب.
  • راهنمايي متقاضيان در كسب شريط لازم از طريق برگزاري جلسات مشاوره تخصصي ارزيابي شرايط ،معرفي برنامه و مسير و سپس راهنمايي در پيگيري پروسه از صفر تا صد.
  • برقراري ارتباط همكاري بصورت مستقيم و بدون واسطه با منابع (Sources) و فراهم كنندگان خدمت (Providers) در كشورهاي هدف و بالطبع معرفي سرويسها و مسيرها با هزينه هاي كمتر و كارآمدي بيشتر.

علاوه بر این، این مرکز در تلاش است تا با شناسايي و معرفي نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان خارجی در ایران و ارائه خدمات مرتبط در حوزه HR به اين شركتها ، زمینه فعالیت و سرمایه گذاری آنان را در داخل کشور تسهيل نماید.

حميد قدمگاهي
May/2018